Přechodné bydlení Helfštejn (projekt 2003)

Toto obydlí pro dvojici, která provází návštěvníky po hradě je navrženo na jednoduchém prostorovém konceptu dvou kvádrů (soukromý a veřejný prostor), které se kříží do tvaru písmene T. Objekt je zakryt sedlovou střechou a je mírně zasazen do svahu. Fasáda je obložena přírodním kamenem, střecha břidlicová.

Projekt přechodné bydlení Helfštejn model     Projekt přechodné bydlení Helfštejn model

Projekt přechodné bydlení Helfštejn model     Projekt přechodné bydlení Helfštejn model

Projekt přechodné bydlení Helfštejn půdorys