Podkroví Louny (projekt 2014)

Hodnocení investora na www.arch-hladik.sluzby.cz:

"Příjemná spolupráce, bezproblémová komunikace a rychlé nalézání optimálního řešení."
 
"Ondřej Šťastný"

Jedná se o stavební úpravy a vestavbu podkroví rodinného domu pro snížení energetické náročnosti objektu a celkové zvýšení komfortu. Bytová jednotka ve 2. NP bude spojena novým schodištěm s prostorem podkroví. Prostor podkroví bude rozčleněn příčkami. Střecha bude nově zateplena a budou do ní vložena nová střešní okna a světlovody. Nové schodiště bude dřevěné samonosné. Zateplení střechy a štítových stěn bude z minerální tepelné izolace a dřevovláknitých desek. Příčky a podhledy budou ze sádrokartonu. Konstrukce vloženého stropu v podkroví bude z dřevěných trámů 100/200mm uložených na stávajících kleštinách a trámech stejného průřezu přikotvených k stávajícím štítovým ztužujícím pilířkům. Návrh se snaží při zachování co největšího komfortu co nejlépe využít poměrně stísněných prostorových možností tak, aby investice spojené s rekonstrukcí byly co nejnižší. Toho bylo dosaženo především zachováním stávajících nosných prvků a využitím prostoru v mansardě. Zvlášť v prostoru nové koupelny bylo třeba velmi pečlivě navrhnout hmotové řešení, které současné nosné prvky krovu poměrně komplikovaly.

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)

 

Vestavba podkroví Louny (projekt 2014)