Rekonstrukce klasicistního domu v Křečhoři (2013)

Jedná se o drobný patrový objekt založený na obdélníkovém půdorysu 7,5 x 9,5m, jehož přízemní část je částečně zapuštěná do terénu. Řešený objekt byl vystavěn v druhé polovině devatenáctého století v rámci dobové obnovy areálu kostela. V první třetině minulého století byl objekt upraven jako obytný dům, který byl užíván až do začátku devadesátých let.

V současnosti vlastník stavby, v těsné spolupráci s obcí Křečhoř, místními občanskými sdruženími a orgány památkové péče, provádí postupnou obnovu areálu kostela, souznějící se shodnou obnovou památníku historické bitvy z roku 1757, který je v jeho bezprostředním sousedství.

Součástí tohoto společného úsilí je i plná obnova řešeného domu č.p. 49, který je nedílnou součástí této lokality a je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 41960/2-815 jako příklad dobového účelového objektu s dochovanými konstrukčními prvky.

Tento objekt bude po své obnově využíván jako zázemí jak pro vlastníka, tak i pro místní občanská sdružení spolupracující a spolupodílející se jak na činnosti obce a regionu, tak i na pořádání vzpomínkových akcí, které se zde od roku 1997 každoročně pořádají při příležitosti historické bitvy z roku 1757 „U Kolína“, a kterých se účastní historické spolky a nadšenci z celé Evropy.

Fotografie nového stavu po rekonstrukci:

nový stav pohled z jihu

nový stav pohled z východu

nový stav koupelna

nový stav koupelna

nový stav schodiště     nový stav schodiště

nový stav pokoj

nový stav pokoj

nový stav podkroví     nový stav podkroví

Fotografie původního stavu před rekonstrukcí:

původní stav pohled z jihu     původní stav pohled z východu

původní stav schodiště     původní stav schodiště

původní stav přízemí     původní stav patro

původní stav přízemí     původní stav patro

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři

Klasicistní dům v Křečhoři