Dům Horní Údolí

Horní Údolí, dnes velmi silně prořídlé, dýchá chvílemi až smutnou atmosférou. Je možné jej oživit mnoha novými stavbami, které budou zhruba kopírovat původní, nebo jednou či několika, které se z původní zástavby budou svojí originalitou vymykat, aniž by snižovaly její hodnotu. Návrh projektu vychází z jesenického domu východosudetského typu. Tyto proporce jsem zjednodušil do čistého geometrického útvaru. Jeho jasný tvar je ještě podtržen jednotnou povrchovou úpravou z černé břidlice. Do tohoto těžkého kamenného monolitu je v místech střechy vsunut prosklený kvádr, který je stíněn jemnými dřevěnými lamelami. Vzniká tak kontrast materiálový, strukturální i hmotový. Tento kontrast dodá dynamiku nejen tomuto domu, ale i celému údolí.

Projekt domu Horní Údolí     Projekt domu Horní Údolí

Projekt domu Horní Údolí

Projekt domu Horní Údolí