Návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně

Členění fasád odpovídá rozmístění jednotlivých tříd. Barevné pruhy názorně ukazují příchozím, kde se která třída nachází. Barevné pruhy mezi okny kromě funkce orientační symbolizují ještě interakci mezi dětmi. Barvy použité na fasádách korespondují s barvami, které jsou použity v interiéru. Vzniká tak jednota, která dodává pocit jistoty a soudržnosti.

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně - realizace

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně - realizace

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně - realizace

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně - realizace

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně - realizace

návrh fasád mateřské školy Čtyřlístek v Kolíně

původní stav