OBČANSKÁ VYBAVENOST


Při práci v projekční kanceláři SATER-PROJEK s.r.o. jsem měl možnost vytvořit prováděcí projektovou dokumentaci na nástavbu pavilonu RTG v nemocnici v Říčanech a nástavbu a celkovou rekonstrukci pavilonu pro Sociální a Respitní lůžka v Nemocnici v Kolíně. Projektoval jsem zde také soukromou magnetickou rezonanci. Všechny tyto zdravotnické objekty vyžadovaly velmi pečlivý přístup ke zkoordinování provozů a poměrně složitých profesních a technologických částí (rozvodů). Vše bylo ztíženo tím, že šlo o nástavby a rekonstrukce historických budov, kde bylo nutné se přizpůsobit stávajícím konstrukcím a celkovému vzhledu staveb.