KOMERČNÍ STAVBY


komerční architektura

Kromě nemocnic jsem v projekční kanceláři SATER-PROJEK s.r.o. dělal i projekty vrátnic firem Ball Aerocan CZ s.r.o. ve Velimi a Lego v Kladně. V tomto mohutném výrobním komplexu jsem získal zkušenosti s koordinací velmi složitých technologií, zvlášť při tvorbě prováděcí dokumentace jedné z velkých technologických hal.