Obnova románského kostela Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

Stávající krytina nad věží kostela a schodišťovou vížkou bude odstraněna včetně laťování (resp. podbití) a nahrazena novou. Poškozené nebo nevyhovující prvky krovu budou odstraněny a nahrazeny novými s odpovídajícím průřezem. Prvky s menším poškozením budou osekány. Nesoudržná vnitřní omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Kříž nad věží bude restaurován a vrácen zpět. Schodiště budou prohlédnuta a všechny poškozené prvky budou nahrazeny replikami. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Věž bude osazena novým bleskosvodem. Bude provedena obnova vnitřních omítek vápennými (přesný způsob obnovy bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ) a následně bude celý vnitřní prostor věže opatřen novou výmalbou.

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech

románský kostel Zvěstování Panně Marii v Plaňanech