Obnova kostela Narození Panny Marie a bývalé márnice v Poříčanech

Současný stav kostela a bývalé márnice vyžaduje rozsáhlé stavební úpravy, proto bude provedeno přezdění narušeného štítu bývalé márnice, bude obnovena vnější i vnitřní omítka na kostele i na bývalé márnici. Střešní krytina kostela i bývalé márnice bude nahrazena novou. V prostoru za stávající márnicí na pozemku 517/3 je navržena lehká dřevěná konstrukce sociálního zázemí. Projekt řeší odvodnění střechy kostela a bývalé márnice pomocí střešních žlabů a svodů trubkami v zemi do chrličů na obou stranách brány přístupového schodiště, pod kterými budou zřízeny vsakovací rýhy. Opravy zdí budou ze stejného materiálu, jako stávající stěny. Bude provedena obnova omítek vápennými štukovými. Nová střešní krytina bude z pálených prejz v přírodní barvě, kůrky vázané měděným drátem, kladené na maltu, prejzy budou odpovídat stávajícím. Nové střešní žlaby a svody budou měděné, natřené červenohnědou.

kostel v Poříčanech projekt obnovy a rekonstrukce pohled
kostel v Poříčanech projekt obnovy a rekonstrukce púdorys
kostel v Poříčanech projekt obnovy a rekonstrukce márnice
kostel v Poříčanech projekt obnovy a rekonstrukce sociální zařízení
          
 
kostel v Poříčanech projekt obnovy a rekonstrukce sociální zařízení