Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě

Jedná se o obnovu stávající zvoničky, která byla vystavěna v roce 1930. Stavební úpravou dochází k otočení stávajícího vstupu se závětřím ze severní fasády na jižní. Dochází k obnově střešní krytiny a osazení sklopných žaluzií do otvorů pod střechou. Fasáda je kompletně obnovena a je vytvořen nový npis "CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ". V rámci rekonstrukce dochází rovněž k vytvoření dlážděného vstupu, úpravě zeleně a obnově původního oplocení.

Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě

Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě     Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě

Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě