Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech

Bude provedeno přezdění narušené zídky, která zajišťuje terénní zlom v blízkosti kostela. Náletové dřeviny, které zídku rozrušují, budou odstraněny. Prvky stávajícího vstupního schodiště budou opraveny, uvolněné kamenné desky budou přeloženy, kované zábradlí bude opraveno. Stávající okapový chodník bude odstraněn a nahrazen novou betonovou dlažbou Best Archia 210/140/80 v barvě cihlově červená (colormix vulkan) ve spádu 2% od kostela. Stávající krytina nad lodí kostela a nad presbytářem, sakristiemi a schodišťovou vížkou bude odstraněna včetně laťování (resp. podbití) a nahrazena novou. Poškozené nebo nevyhovující prvky krovu budou odstraněny a nahrazeny novými s odpovídajícím průřezem. Krovy budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Budou odstraněny stávající dešťové žlaby a svody a nahrazeny novými. Nesoudržná vnější omítka bude odstraněna a plášť kostela bude opatřen novou omítkou. Veškeré fresky v presbytáři budou obnoveny restaurátorským způsobem pod dohledem pracovníka NPÚ. Kříže nad věží a presbytářem budou v případě nalezení restaurovány a vráceny zpět, v opačném případě budou zhotoveny jejich repliky, které budou odsouhlaseny pracovníkem NPÚ. Schodiště budou prohlédnuta a všechny poškozené prvky budou nahrazeny replikami. Dřevo bude ošetřeno transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Bude provedena obnova omítek vápennými štukovými v odstínu pískovec (přesný odstín bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ). Nová střešní krytina bude z šablon Eternit Dacora 40/40 francouzské krytí (na koso) modročerný strukturovaný povrch. Nové střešní žlaby budou měděné. Svislé dešťové svody průměru dle stávajících (min. 120mm) měď v přírodní barvě, spodní cca 4m (od podokenní římsy) Lindab v barvě mědi, případně tmavě červená.

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)

Obnova kostela svatého Jiří v Lošanech (projekt 2014)