Hřbitovní zeď v Hodkově

Stávající hřbitovní zeď v Hodkově byla ve velmi špatném stavu. Předešlé stavební zásahy byly velmi necitlivé. Koruna zdi místy chyběla zcela, místy byla zcela prorostlá náletovými rostlinami a místy byla nevhodně překryta cementovým potěrem. Po statické stránce na tom byla zeď také velmi špatně. Na severní straně byla tlakem silnice velmi silně vychýlena a hrozilo její zřícení. Jižní strana byla rozbořena kořeny stromů. Původní omítka se zachovala jen ve zlomcích.

Projekt obnovy hřbitovní zdi řešil především její statické poruchy. Byly navrženy opěrné pilířky v nejvíce orhožených částech zdi. Narušené části bylo nutné zcela přezdít. Bylo navrženo sjednocení koruny zdi novými plnými pálenými cihlami s transpatentní hydrofobní úpravou a zhotovení nové omítky. Snahou bylo vrátit ohradní zdi co nejvíce její původní podobu a vrátit tak místu jeho původní charakter.

Fotografie nového stavu po obnově:

nový stav hřbitovní zeď Hodkov

nový stav hřbitovní zeď Hodkov

nový stav hřbitovní zeď Hodkov
 
nový stav hřbitovní zeď Hodkov
 
nový stav hřbitovní zeď Hodkov
 
Fotografie původního stavu před obnovou:
 
původní stav hřbitovní zeď Hodkov     původní stav hřbitovní zeď Hodkov
 
původní stav hřbitovní zeď Hodkov     původní stav hřbitovní zeď Hodkov
 
původní stav hřbitovní zeď Hodkov     původní stav hřbitovní zeď Hodkov
 
původní stav hřbitovní zeď Hodkov     původní stav hřbitovní zeď Hodkov
 
situace