Obnova kostela svatého Gotharda v Českém Brodě

Poškozené dřevěné prvky krovu schodišťové vížky budou osekány, v případě většího poškození nahrazeny replikami. Stávající střešní krytina schodišťové vížky bude zcela odstraněna včetně podbití a nahrazena novou prejzovou pálenou. Nesoudržná vnější omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou omítkou. Veškeré dřevěné prvky krovu schodišťové vížky budou ošetřeny transparentním přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Stávající okna budou opravena včetně zasklení, v případě úplného zničení nahrazena replikami. Bude provedena odborná obnova dveří včetně zámečnických a kovářských prvků. Bude provedena obnova vnějších omítek vápennými štukovými (přesný odstín bude odsouhlasen pracovníkem NPÚ). Kamenné prvky (opěráky, sokl průčelí a schodišťových vížek, ostění dveří) budou očištěny a chemicky ošetřeny proti biologické korozi.

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě po obnově

Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě po obnově

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě

kostel sv. Gotharda v Českém Brodě