Církevní gymnázium Třebíč

Gymnázium jako strom poznání v rajské zahradě. Slunce se odráží od zelených listů stínidel a studenti jsou zde postaveni, aby poznávali a aby se naučili své poznání využít k dobru.

Řešení reaguje hmotově i materiálově na budovu kostela Proměnění Pána Krista, přilehlý kapucínský klášter a serafínské křídlo. Zároveň se snaží tyto nejen historicky cenné objekty očistit od veškerých přístaveb, které zásadně poškozují jejich hodnotu.

Hmoty navržených křídel navazují na hmoty kláštera (jižní křídlo) a serafínského křídla (východní křídlo) a to jak počtem a výškou podlaží, tak tvarem střechy. Převažujícím materiálem fasád je omítka, stejně jako u kláštera. Měděné střechy přístaveb korespondují s mědí kostelní věže a sanktusníku.

Výrazným architektonickým prvkem jsou stínidla z perforovaného naoxidovaného měděného plechu. Tato stínidla symbolizují zelené listy stromu poznání a zároveň zjemňují výraz fasád. Stínidla jsou pojízdná v horizontálních kolejnicích.